FANDOM


700 6b0f11bcc34555c5e5516ee97111c7f6

ElőfordulásSzerkesztés

Legtöbben a széthasadt Eisspitz környékén élnek vagy a két királyság fővárosában. Keresik az emberek társaságát, minthogy rendkívül keveset tudnak egyenként a Schattenschildtől északra elterülő kontinensről. Az alatt elmondásuk szerint egy rendkívül kiterjedt puszta sivatag fekszik, ez jelentette az otthonukat eddig. Populáció: 1 000 000 körül

Felépítés, BiológiaSzerkesztés

Kinézetükben a mi világunk sémi (arab, izraeli) embereivel egyeznek, de az angyalvér miatt gyakori a fehér haj vagy az irreguláris szemszín. Bőrük barna. Gyakran szárnyuk is van, ezek fehér, tollas szárnyak, de ezeket gyakran nem tudják repülésre használni. Életkoruk legfeljebb 120 év, fejlődésük megegyezik az emberekével. Emberekkel és vámpírokkal is képesek szaporodni, de csak két nefilim gyermekeként születhet újabb nefilim: ellenkező esetben egy átlagos ember lesz a gyerek. Nem szeretik a hideget.

Átlagos TermészetSzerkesztés

A nefilimek, minthogy Isten közelében élnek, mindig nagyon komolyan veszik az utasításait. Viselkedésük alapjául a tízparancsolat szolgál. Békeszeretőek egytől egyig,  fő céljuk a háború megszüntetése a legkevesebb vér által. Nefilim nem öl meg nefilimet, még ha ellenkező oldalon harcolnak sem. Ez más fajok képviselőire nem vonatkozik. Legtöbbjük barátságos, bár hajlamosak lenézni a többi fajt.

Vallás és szokásokSzerkesztés

Vallásuk nagyon hasonlít az emberekéhez, annyi kivétellel, hogy az egyetlen, amit követnek, az Isten bibliai utasításai. Nincsnek dogmáik. A húsvétot megünneplik ők is, ezen kívül más ünnepük nincs. Erősen próbálnak beilleszkedni, de ez gyakran nehézkesen megy számukra. Az embereket és vámpírokat gyakran "testvérnek" szólítják, bár a vámpírokkal (és sötét tündékkel) való fizikai érintkezést kerülik, minthogy azok "tisztátalanok". Szeretik a táncos-zenés mulatságokat, főleg esküvőik díszesek és akár több napig is tarthatnak. Minden pap felé tisztelettel viseltetnek (és ide a Druidákat, Holdpapokat és Nekromantákat is besorolják!) 

Elbírálás és megkülönböztetésSzerkesztés

Minden ember között tiszteletnek örvendenek, minthogy félig angyalok. Nem éri őket hátrány, bárhol is járjanak, ahol emberek vannak hatalmon. A tündék és sötét tündék hagyományos emberként kezelik őket. A nekromantákat és démonokat utálják, ahogy azok is őket. A démonok képesek az angyali erejüket úgy megérezni, ahogy a papok megérzik a démonokat. Az újonnan feltűnt kultisták különös agresszióval viseltetnek feléjük.

TársadalomSzerkesztés

A nefilimek társadalma végtelenül egyszerű: teokratikus társadalomban élnek, vezetőjük maga Isten, aki a főpapnak adja tovább az utasításait. Azok az apostoloknak és a prófétáknak, akik pedig a nép között hirdetik az üzenetet. Egyfajta nemességhez hasonló réteget képeznek a fontosabb társadalmi szerepet betöltő személyek és családjuk. Különös helyzetben van négy nefilim, akiket "Négy Lovasnak" hívnak. Ezek a Jelenések könyvében ismert lovasok után kapták nevüket és erejüket. Ezek mondhatók a hadsereg parancsnokainak, viszont mindenki fél tőlük, családjuk gyakran kitaszított. A főpapot mindig Isten jelöli ki.

Diplomáciai álláspont és célokSzerkesztés

A nefilimek érkezésének célja az emberek vallásháborújának beszüntetése. Mindkét királysággal jó kapcsolatot ápolnak, és a saját, Eisenspitz-lejtő menti táborukban semlegesen járhat bárki. A tündékkel semlegesek, ahogy a sötét tündékkel és a vámpírokkal is, bár az utóbbi kettőtől tisztes távolságot tartanak. A Démonokat nem állhatják, és írtják őket, ahol tudják. A nekromantákat kerülik.

HadseregSzerkesztés

Seregük gerincét a próféták képzik, akik kellő képzettésggel könnyedén veszik fel a harcot bárkivel. Rettegett egységeik a Lovasok, akikből négy él, és Isten az apokalipszis négy lovasához hasonló képességekkel ruházta fel őket. A sereg gyenge pontja az irregularitás és a parancsnokok hiánya. Hadsereg száma: 300 000

Faji KépességekSzerkesztés

Név: Yad HaOhr / A Fény Keze

Szint: 1. Ár: 1000 váltó Leírás: Minimális varázserő befeketetésével a nefilim képes begyógyítani a könnyű, friss sérüléseket akár kézrátétellel is.

Név: Ben HaMidbar / A Puszta Gyermeke Szint: 3. Ár: 2000 váltó Leírás: A nefilimek származásuk miatt kiválóan alkalmazkodtak a forró környezethez és angyali vérük miatt sokkal jobban ellen tudnak állni a tűznek, mint bármelyik más faj. Passzív képesség.

Név: Tzadiq Mishpaat / Igaz ítélet Szint: 5. Ár: 3000 váltó Leírás: Ha a nefilim sikeresen megérint egy démont, vámpírt vagy élőholtat, képes az elsőbbi kettőt megfélemlíteni pár másopercre, az utóbbit pedig egyenesen harcképtelenné tenni (ötös szintig), húsz percenként egyszer, egy kis varázserőért cserébe.

Név: Berakah HaEs Szint: 7. Ár: 4000 váltó Leírás: A nefilim félnaponta egyszer, angyali természetére tekintettel képes testét elemi tűzzé alakítani két másodpercre. Ez idő alatt természetesen immunis a tűz alapű képességekre a jég vagy víz alapúak viszont fokozott károkat okoznak rajta (és benne is). 

Név: Malake HaAdonay / Az Úr Angyala Szint: 10. Ár: 5000 váltó Leírás: A nefilim három másodpercre képes angyali alakot felvenni, ezzel teljesen megegyezővé téve magát hozzájuk, de sajnos csak kinézetben, hiszen erejüket nem kaphatják meg. Ez alatt a három másodperc alatt minden sötét teremtményben képes káoszt és zavart kelteni, valamint az emberek és nefilimek morálját növelni.